Oživování řešení a uvádění vozidel do provozu

Svým zákazníkům nabízíme plnohodnotnou asistenci při oživování jednotlivých subsystémů vozidla komunikujících či jinak spolupracujících s řídicím systémem a jeho komponenty, ale také i asistenci při uvádění vozidla do provozu a absolvování zkušebních jízd. To vše na základě předem dohodnutého plánu oživení.

Součástí procesu oživování, zejména v jeho rané fázi, je pochopitelně také proces finálního ladění programového vybavení na vozidle dle zpřesněných požadavků zákazníka či provozních potřeb, které nebyly známy či nebyly k dispozici v předcházejících etapách vývoje řídicího systému vozidla. Díky aktivnímu přístupu a kvalifikovanému personálu společnosti ŠKODA DIGITAL s.r.o. je v maximální možné míře zkrácena doba potřebná pro oživování.

Nedílnou součástí oživení technologií vozidla je funkční a provozní zkoušení evidované validačním protokolem. Samozřejmá je také asistence na technické úrovni při schvalování a certifikaci drážního vozidla ve zkušební laboratoři.