Projekční činnost

Nedílnou součástí našeho produktového portfolia jsou služby a tím se zásadně lišíme od naší konkurence. Našim klientům vytváříme komplexní projekty a poskytujeme poradenství a servis v oblasti elektro-výzbroje drážních vozidel. Během realizace projektu provádíme návrh vhodné struktury nadřazeného řízení a návrh topologie komunikačních sítí a protokolů pro drážní vozidla. Následně naše výrobky vybavujeme řídicím programovým vybavením, které zabezpečuje požadovanou funkčnost všech implementovaných subsystémů. Nabízíme projektování a komplexní řízení projektů implementace elektrovýzbroje drážních vozidel. Tato oblast zahrnuje zejména následující činnosti:

  • Řízení projektu, projektování a poradenství pro oblast elektro-výzbroje drážních vozidel
  • Analýzu technologie drážního vozidla pro vyvážené technické řešení
  • Návrh struktury řídicího systému a topologie komunikačních sítí
  • Projekce obvodových a technologických schémat
  • Modelování logických diagramů a architektura řídících procedur
  • Návrh vizualizace provozních, diagnostických a servisních informací
  • Plán oživení a postup zkoušení pro validaci požadované funkcionality
  • Asistence při schvalování a certifikaci drážního vozidla