Programování

ŠKODA DIGITAL s.r.o.  nabízí vývoj řídicího, komunikačního, vizualizačního a diagnostického programového vybavení drážních vozidel dle specifických požadavků klientů. Zabývá se vývojem SW vybavení pro jednotlivé komponenty nadřazeného řízení, ale i vývojem komplexních řídicích systémů drážních vozidel. Nabídnout může také vývoj programového vybavení specifických regulátorů pro jednotlivé subsystémy drážních vozidel.

1. Řídicí programové vybavení

Všechny výrobky jsou vybaveny vlastním softwarovým vybavením, na jejichž vývoji se podílí výhradně jen naše společnost. Analýza optimálního softwarového řešení je vhodná pro modernizace i pro nové konstrukce drážních vozidel. Analýza provedená zkušeným projekčním týmem má přirozený efekt v odstranění nežádoucích softwarových chyb, vede k významné úspoře času nutného k odladění projektu, dále ke snížení počtu garančních oprav a související redukci výsledných nákladů.

2. Vizualizační programové vybavení

Nabízíme vývoj vizualizačního programového vybavení drážních vozidel. Tato oblast zahrnuje zejména následující činnosti:

  • Analýzu technologie drážního vozidla pro vyvážené řešení vizualizace
  • Výběr vhodného typu vizualizačního panelu a programového vybavení
  • Návrh datových komunikačních protokolů
  • Návrh designu provozních a technologických obrazovek
  • Řešení vizualizace diagnostických a servisních informací
  • Plán oživení a postup zkoušení pro validaci požadované funkcionality

3. Komunikační programové vybavení

ŠKODA DIGITAL s.r.o. provádí návrh topologií komunikačních sítí a protokolů drážních vozidel. Základní topologické dělení komunikační sítí v oblasti drážních vozidel je na sítě vlakové a vozidlové. Vlaková komunikační síť zajišťuje přenos dat mezi jednotlivými vozidly vlakové soupravy. Technické řešení vlakové komunikační sítě je založeno na mezinárodním standardu IEC 61375 a vyhlášce UIC 556. Motivací pro použití tohoto standardu je možnost provozního spojování různých řad vozových jednotek a vysoká funkční spolehlivost. V rámci technologie vlakových sítí nabízíme produkt UIC-GATEWAY – komunikační uzel vlakové sběrnice WTB. V oblasti vozidlové komunikace podporujeme rozhraní RS232, RS485, RS422, CAN, GSM, WTB, MVB, USB, ETHERNET, FIBER a komunikační protokoly CAN / CANopen, TCN / WTB, TCN / MVB, TCP/ IP, MODBUS, J1939.