Konzultace

Jednou z důležitých služeb, které naše společnost nabízí, je poradenství a konzultační činnost v oblasti digitálních technologií a řízení drážních vozidel. Poradenstvím, založeným na mnohaleté praxi, vkládáme do výsledného řešení veškeré naše dlouhodobé znalosti a zkušenosti. Námi vypracovanými projekty v kombinaci s našimi výrobky se zásadně lišíme od naší konkurence a našim zákazníkům tak přinášíme vysokou přidanou hodnotu. V rámci poradenských prací provádíme také analýzu optimálního technického řešení. Analýza optimálního technického řešení je vhodná pro modernizace i pro nové konstrukce drážních vozidel. Technická analýza provedená zkušeným projekčním týmem má přirozený efekt v odstranění nežádoucích projekčních chyb. Vede k významné úspoře času nutného k realizaci projektu, dále ke snížení počtu garančních oprav a související redukci výsledných nákladů.