Produkty pro tramvaje

Kompletní řešení TCMS tramvají

TCMS (Train Control and Management System) pro tramvaje z produkce společnosti ŠKODA DIGITAL s.r.o. je kompletní a naše vlastní modulární řešení nadřazeného řízení. Našim zákazníkům nabízíme nejen všechny potřebné HW komponenty, ale rovněž i kompletní funkční řešení TCMS včetně řídicího, komunikačního, vizualizačního a diagnostického programového vybavení, ve kterém jsou implementovány naše dlouholeté znalosti a zkušenosti. Kompletní řešení sestává z dodávky řídicího systému, diagnostického systému a zabezpečení záručního a pozáručního servisu.

Tento typ TCMS zabezpečuje řízení všech technologií, které jsou v tramvajích nasazeny. Lze zmínit řízení trakčního pohonu, brzdového systému, skluzové ochrany, ale také všech dalších subsystémů, kterými mohou být automatická spřáhla, pantografy, jednotky dveří, osvětlení, protipožární systémy, topení, klimatizace, informační systémy pro cestující atp. Systém je z hlediska struktury řešen jako decentralizovaný, s distribuovanými jednotkami vstupů a výstupů.

Náš TCMS pro tramvaje je velmi robustní a modulární řešení, které je možno konfigurovat na základě potřeb a bližší specifikace zákazníka. V tomto nadřazeném řízení jsou implementovány také moduly, které provádí správu komunikačních sítí, vzdálenou diagnostiku a jsou zde použity také operátorské HMI panely vlastní výroby, které provádějí vizualizaci procesů řízení, diagnostiky a stavů. Důležitou vlastností tohoto řešení je možnost redundantního nasazení jednotlivých komponent. Zdroje i funkční moduly tak mohou pracovat v redundantním režimu a v případě výpadku některého z modulů přebere automaticky tuto funkci redundantní modul.

Náš TCMS pro tramvaje je robustní, teplotně velmi odolné nadřazené řízení, které jej předurčuje pro nasazení v extrémních provozních a klimatických podmínkách drážního průmyslu.