Produkty pro osobní vozy

Kompletní řešení TCMS osobních železničních vozů

TCMS (Train Control and Management System) pro osobní železniční vozy z produkce společnosti ŠKODA DIGITAL s.r.o. je kompletní a naše vlastní modulární řešení nadřazeného řízení. Našim klientům poskytujeme nejen všechny potřebné HW komponenty, ale nabízíme i kompletní funkční řešení TCMS včetně řídicího, komunikačního, vizualizačního a diagnostického programového vybavení, ve kterém jsou implementovány naše dlouholeté znalosti a zkušenosti. Kompletní řešení sestává z dodávky řídicího systému, diagnostického systému a zabezpečení záručního a pozáručního servisu.

Tento typ TCMS zabezpečuje řízení všech technologií, které jsou v osobních železničních vozech nasazeny. Lze zmínit řízení centrálního zdroje energie, informačního systému pro cestujících, dveří, schodů, osvětlení vozu, protipožárního systému, topení, klimatizace, toalet a z hlediska vlaku také komunikačního rozhraní mezivozové komunikace WTB (UIC - Gateway). Systém je z hlediska struktury řešen jako decentralizovaný, s distribuovanými jednotkami vstupů a výstupů.

Náš TCMS pro osobní železniční vozy je modulární řešení, které je možno konfigurovat na základě potřeb a bližší specifikace zákazníka. V tomto nadřazeném řízení jsou implementovány také moduly, které provádí správu komunikačních sítí, vzdálenou diagnostiku a mohou zde být použity také operátorské HMI panely vlastní výroby, které provádějí vizualizaci procesů řízení, diagnostiky a stavů. Systém může být vybaven redundantními komponenty. Zdroje i funkční moduly tak mohou pracovat v redundantním režimu a v případě výpadku některého z modulů přebere automaticky tuto funkci redundantní modul.

Náš TCMS pro osobní železniční vozy je teplotně velmi odolné nadřazené řízení, které jej předurčuje pro nasazení v extrémních provozních a klimatických podmínkách drážního průmyslu.