Produkty pro metro

Kompletní řešení TCMS jednotek metra

TCMS (Train Control and Management System) pro elektrické jednotky metra z produkce společnosti ŠKODA DIGITAL s.r.o. je kompletní a naše vlastní modulární řešení nadřazeného řízení. Vyvinuli jsme ho proto, abychom mohli našim klientům poskytnout nejen všechny potřebné HW komponenty, ale abychom jim mohli nabídnout i kompletní funkční řešení TCMS včetně řídicího, komunikačního, vizualizačního a diagnostického programového vybavení, ve kterém jsou implementovány naše dlouholeté znalosti a zkušenosti z uskutečněných projektů. Kompletní řešení sestává z dodávky řídicího systému, diagnostického systému a zabezpečení záručního a pozáručního servisu.

Tento typ TCMS zabezpečuje řízení všech technologií, které jsou v osobních elektrických jednotkách metra nasazeny. Lze zmínit řízení trakčního pohonu, motorů, brzdových systémů, skluzové ochrany, ale také všech dalších subsystémů, kterými mohou být automatická spřáhla, pantografy, dveře, osvětlení metra, ventilace, protipožární systémy, topení, klimatizace atp. Nadřazené řízení tohoto typu vykonává řídicí povely a obstarává komunikaci se strojvedoucím, vlakovým personálem, cestujícími i s traťovou infrastrukturou. Komunikuje s podsystémy soupravy a ovládá či snímá stavy elektrických zařízení soupravy. Pro eliminaci zpoždění a narušení plynulosti dopravy je systém navržen jako redundantní, pracující v režimu horké redundance. Součástí tohoto typu TCMS je také jednotka BPF (blok pomocných funkcí), zajišťující nouzovou jízdu v případě poruchy či ztráty napájení řídicího systému. Systém je z hlediska struktury řešen jako decentralizovaný, s distribuovanými jednotkami vstupů a výstupů.

Náš TCMS pro elektrické jednotky metra je velmi robustní a modulární řešení, které je možno konfigurovat na základě potřeb a bližší specifikace zákazníka. V tomto nadřazeném řízení jsou implementovány také moduly, které provádí správu komunikačních sítí, vzdálenou diagnostiku a jsou zde použity také operátorské HMI panely vlastní výroby, které provádějí vizualizaci procesů řízení a diagnostiky.

Vlastnosti a spolehlivost TCMS z produkce ŠKODA DIGITAL s.r.o., jeho komponentů, ale především celkového SW řešení, jsou ověřeny zkušenostmi z mnoha různých řad jezdících vozidel. Náš TCMS je robustní, teplotně velmi odolné nadřazené řízení, které jej předurčuje pro nasazení v extrémních provozních a klimatických podmínkách drážního průmyslu.