Produkty pro lokomotivy

Kompletní řešení TCMS elektrických a diesel-elektrických lokomotiv

TCMS (Train Control and Management System) pro elektrické a diesel-elektrické lokomotivy z produkce společnosti ŠKODA DIGITAL s.r.o. je kompletní a naše vlastní modulární řešení nadřazeného řízení. Vyvinuli jsme ho proto, abychom mohli našim klientům poskytnout nejen všechny potřebné HW komponenty, ale abychom jim mohli nabídnout i kompletní funkční řešení TCMS včetně řídicího, komunikačního, vizualizačního a diagnostického programového vybavení, ve kterém jsou implementovány naše dlouholeté znalosti a zkušenosti z mnoha uskutečněných projektů. Kompletní řešení sestává z dodávky řídicího systému, diagnostického systému a zabezpečení záručního a pozáručního servisu. Implementace tohoto typu nadřazeného řízení v rámci modernizace starších typů lokomotiv přispívá k zefektivnění provozu elektrických a diesel-elektrických lokomotiv, včasné detekci a predikci poruch a tím také k nižším nákladům na údržbu.

Tento typ TCMS zabezpečuje řízení všech technologií, které jsou v elektrických a diesel-elektrických lokomotivách nasazeny. Lze zmínit adaptivní regulaci výkonu motoru, regulaci generátoru, řízení trakčních motorů, systému brzdy, skluzové ochrany, vícečlenného řízení a jištění, ale také všech případných dalších subsystémů, kterými mohou být automatická spřáhla, osvětlení lokomotivy, chlazení, ventilace, pneumatický systém, protipožární systém, topení, klimatizace atp. Systém je z hlediska struktury řešen jako decentralizovaný, s distribuovanými jednotkami vstupů a výstupů.

TCMS pro elektrické a diesel-elektrické lokomotivy je velmi robustní a modulární řešení, které je možno konfigurovat na základě potřeb a bližší specifikace zákazníka. V tomto nadřazeném řízení jsou implementovány také moduly, které provádí správu komunikačních sítí, vzdálenou diagnostiku a jsou zde použity také operátorské HMI panely vlastní výroby, které provádějí vizualizaci procesů řízení a diagnostiky. Důležitou vlastností tohoto řešení je možnost redundantního nasazení jednotlivých komponent. Zdroje i funkční moduly tak mohou pracovat v redundantním režimu a v případě výpadku některého z modulů přebere automaticky tuto funkci redundantní modul.

Vlastnosti a spolehlivost TCMS z produkce ŠKODA DIGITAL s.r.o., jeho komponentů, ale především celkového SW řešení, jsou ověřeny zkušenostmi z mnoha různých řad jezdících vozidel. Náš TCMS je robustní, teplotně velmi odolné nadřazené řízení, které jej předurčuje pro nasazení v extrémních provozních a klimatických podmínkách drážního průmyslu.