Produkty pro DMU

Kompletní řešení TCMS dieselových osobních jednotek

TCMS (Train Control and Management System) pro dieselové osobní jednotky z produkce společnosti ŠKODA DIGITAL s.r.o. je kompletní a naše vlastní modulární řešení nadřazeného řízení. Vyvinuli jsme ho proto, abychom mohli našim klientům poskytnout nejen všechny potřebné HW komponenty, ale abychom jim mohli nabídnout i kompletní funkční řešení TCMS včetně řídicího, komunikačního, vizualizačního a diagnostického programového vybavení, ve kterém jsou implementovány naše dlouholeté znalosti a zkušenosti z mnoha uskutečněných projektů. Kompletní řešení sestává z dodávky řídicího systému, diagnostického systému a zabezpečení záručního a pozáručního servisu.

Tento typ TCMS zabezpečuje řízení všech technologií, které jsou v dieselových osobních drážních vozidlech nasazeny. Lze zmínit adaptivní regulaci výkonu motoru, řízení powerpacku, brzdových systémů, skluzové ochrany, vícečlenného řízení, ale také všech dalších subsystémů, kterými mohou být automatická spřáhla, dveře, schody, osvětlení vlaku, protipožární systémy, topení, klimatizace, ISC - informační systém cestujících, CCTV – kamerový systém, zabezpečovače, registrátory, toalety atp. Systém je z hlediska struktury řešen jako decentralizovaný, s distribuovanými jednotkami vstupů a výstupů.

TCMS pro dieselové osobní jednotky je velmi robustní a modulární řešení, které je možno konfigurovat na základě potřeb a bližší specifikace zákazníka. V tomto nadřazeném řízení jsou implementovány také moduly, které provádí správu komunikačních sítí, vzdálenou diagnostiku a jsou zde použity také operátorské HMI panely vlastní výroby, které provádějí vizualizaci procesů řízení a diagnostiky. Důležitou vlastností tohoto řešení je možnost redundantního nasazení jednotlivých komponent. Zdroje i funkční moduly tak mohou pracovat v redundantním režimu a v případě výpadku některého z modulů přebere automaticky tuto funkci redundantní modul.

Vlastnosti a spolehlivost TCMS z produkce ŠKODA DIGITAL s.r.o., jeho komponentů, ale především celkového SW řešení, jsou ověřeny zkušenostmi z mnoha různých řad jezdících vozidel. Náš TCMS je robustní, teplotně velmi odolné nadřazené řízení, které jej předurčuje pro nasazení v extrémních provozních a klimatických podmínkách drážního průmyslu.