Produkty

Nabízíme komplexní a naše vlastní řešení nadřazeného řízení (TCMS) drážních vozidel. Tato řešení obsahují řídicí, komunikační, vizualizační a diagnostické komponenty, včetně programového vybavení. Veškeré programové vybavení jednotlivých řešení je vyvinuto vždy na míru pro daný typ drážního vozidla. Samozřejmostí našich konkrétních dodávek je přizpůsobení celkového řešení technickým specifikacím daného drážního vozidla a konkrétním požadavkům zákazníka. Dle požadavků klienta mohou tato řešení zahrnovat také činnosti plánované a poruchové údržby. Ve všech řešeních jsou implementovány naše dlouholeté znalosti a zkušenosti z mnoha uskutečněných projektů.