service | pl/services/service/

Serwis

Za bardzo ważną część naszej działalności uważamy solidny i szybki serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wszystkich dostarczanych rozwiązań i produktów, pomimo tego, że klienci firmy SKODA DIGITAL s.r.o. korzystają z tych usług w minimalnym stopniu. Jesteśmy z tego bardzo dumni, ponieważ świadczy to o poziomie naszej działalności. Specjaliści firmy ŠKODA DIGITAL s.r.o.  są gotowi podać klientowi pomocą dłoń dla szybkiej lokalizacji i usunięcia przeszkód ograniczających pełnowartościową eksploatację pojazdu kolejowego. Do każdego wydarzenia serwisowego podchodzimy pozytywnie i z wysokim respektem. Rozwiązanie wymaga aktywnego podejścia w ramach analizy przyczyny i realizacji w porę środków naprawy. O przyjęciu zapotrzebowania na serwis, sposobie realizacji, terminie dokończenia i ewentualnych kosztach klient jest zawsze w pełni poinformowany.