programming | pl/services/programming/

Programowanie

ŠKODA DIGITAL s.r.o. oferuje opracowanie oprogramowania sterującego, komunikacyjnego, wizualizacyjnego i diagnostycznego pojazdów kolejowych według specyficznych wymagań klientów. Zajmuje się rozwojem oprogramowania do poszczególnych komponentów sterowania nadrzędnego, oraz rozwojem kompleksowych układów sterowania pojazdów kolejowych. Może też zaoferować opracowanie oprogramowania specyficznych regulatorów dla poszczególnych podsystemów pojazdów kolejowych.

1. Oprogramowanie sterujące

Wszystkie wyroby posiadają własne oprogramowanie, w opracowaniu którego uczestniczy wyłącznie nasza firma. Analiza optymalnego rozwiązania technicznego jest wskazana dla modernizacji i dla nowych konstrukcji pojazdów kolejowych. Analiza techniczna przeprowadzona przez doświadczony zespół projektowy ma naturalny efekt polegający na eliminacji niepożądanych błędów w projekcie, zapewnia znaczną oszczędność czasu niezbędnego do realizacji, obniżenie liczby napraw gwarancyjnych i w rezultacie obniżenie kosztów.

2. Oprogramowanie wizualizacyjne

Oferujemy opracowanie oprogramowania wizualizacyjnego pojazdów kolejowych. W tym zakresie oferujemy w szczególności następujące czynności:

  • Analizę technologii pojazdu kolejowego w celu opracowania optymalnego rozwiązania wizualizacji
  • Dobór odpowiedniego typu panelu wizualizacyjnego i oprogramowania
  • Rozwiązanie protokołów komunikacyjnych
  • Opracowanie graficzne ekranów roboczych i technologicznych
  • Rozwiązanie wizualizacji informacji diagnostycznych i serwisowych
  • Plan uruchomienia i procedurę testowania do celów walidacji wymaganej funkcjonalności

3. Oprogramowanie komunikacyjne

 ŠKODA DIGITAL s.r.o. projektuje topologii sieci komunikacyjnych i protokołów komunikacyjnych pojazdów kolejowych. Podstawowy podział topologiczny sieci komunikacyjnej pojazdów kolejowych to sieci pociągowe o wozowe. Pociągowa sieć komunikacyjna zapewnia przesyłanie danych między poszczególnymi pojazdami składu pociągu. Rozwiązanie techniczne pociągowej sieci komunikacyjnej jest oparte o międzynarodowy standard IEC 61375 i rozporządzenie UIC 556. Motywacją do zastosowania tego standardu jest możliwość łączenia różnych typów jednostek wozowych i wysoka niezawodność funkcjonowania. W ramach technologii sieci pociągowych oferujemy produkt UIC-GATEWAY – węzeł komunikacyjny szyny pociągowej WTB. W zakresie komunikacji wozowej pracujemy z interfejsami RS232, RS485, RS422, CAN, GSM, WTB, MVB, USB, ETHERNET, FIBER i protokołami komunikacyjnymi CAN / CANopen, TCN / WTB, TCN / MVB, TCP/ IP, MODBUS, J1939.