design-activities | pl/services/design-activities/

Działalność projektowa

Integralną częścią naszego portfela produktowego są usługi, czym zasadniczo różnimy się od naszej konkurencji. Dla naszych klientów opracowujemy kompleksowe projekty i zapewniamy doradztwo i serwis w zakresie osprzętu elektrycznego pojazdów kolejowych. W trakcie realizacji projektu opracowujemy rozwiązanie odpowiedniej struktury sterowania nadrzędnego i topologii sieci komunikacyjnych, oraz protokołów komunikacyjnych dla pojazdów kolejowych. Następnie nasze wyroby wyposażamy w oprogramowanie sterującej, które zapewnia wymaganą funkcjonalność wszystkich implementowanych podsystemów. Oferujemy projektowanie i kompleksowe zarządzanie projektami implementacji osprzętu elektrycznego pojazdów kolejowych. W tym zakresie oferujemy w szczególności następujące czynności:/p>

  • Kierowanie projektem, projektowanie i doradztwo w zakresie osprzętu elektrycznego pojazdów kolejowych
  • Analizę technologii pojazdu kolejowego w celu znalezienia optymalnego rozwiązania technicznego
  • Projekt struktury układu sterowania i topologii sieci komunikacyjnych
  • Projektowanie schematów obwodowych i technologicznych
  • Modelowanie diagramów logicznych i architektura procedur sterowania
  • Projekt wizualizacji informacji roboczych, diagnostycznych i serwisowych
  • Plan uruchomienia i procedurę testowania do celów walidacji wymaganej funkcjonalności
  • Współdziałanie w dopuszczaniu i certyfikacji pojazdu kolejowego