consultation | pl/services/consultation/

Konsultacje

Jedną z ważnych usług, które oferuje ŠKODA DIGITAL s.r.o., jest doradztwo i działalność konsultacyjna w zakresie osprzętu elektrycznego i sterowania pojazdów kolejowych. Doradztwo oparte na wieloletniej praktyce wkłada do ostatecznego rozwiązania wszelką naszą wieloletnią wiedzę i doświadczenie. Opracowane przez nas projekty w kombinacji z naszymi wyrobami zasadniczo różnią się od naszej konkurencji a naszym klientom przynosimy wysoką wartość dodaną. W ramach prac doradczych przeprowadzamy również analizę optymalnego rozwiązania technicznego. Analiza optymalnego rozwiązania technicznego jest wskazana dla modernizacji i dla nowych konstrukcji pojazdów kolejowych. Analiza techniczna przeprowadzona przez doświadczony zespół projektowy przynosi naturalne efekty w postaci usunięcia niepożądanych błędów projektowych. Przynosi znaczną oszczędność czasu niezbędnego na realizację projektu, obniżenie liczby napraw gwarancyjnych i z tym związane obniżenie kosztów.