commissioning | pl/services/commissioning/

Wprowadzenie do eksploatacji

Swoim klientom oferujemy pełnowartościowy współudział w uruchamianiu poszczególnych podsystemów pojazdu komunikujących lub w inny sposób współpracujących z układem sterowania i jego komponentami, oraz udział we wprowadzaniu pojazdu do eksploatacji i jazdach próbnych. To wszystko na podstawie uprzednio uzgodnionego planu uruchamiania.

Częścią procesu uruchamiania, zwłaszcza w jego wczesnej fazie, jest oczywiście również proces finalnego dostrajania oprogramowania na pojeździe według sprecyzowanych potrzeb i wymagań klienta, lub potrzeb eksploatacyjnych, które nie były znane lub których nie było do dyspozycji w poprzednich etapach rozwoju układu sterowania pojazdu. Dzięki aktywnemu podejściu i wykwalifikowanemu personelowi firmy ŠKODA DIGITAL s.r.o. w maksymalnym możliwym stopniu jest skrócony czas potrzebny na uruchomienie.

Integralną części uruchamiania technologii pojazdu są próby funkcjonowania i ruchowe z wystawieniem protokołu walidacyjnego. Oczywistością jest też udział na poziomie technicznym w procesie dopuszczania i certyfikacji pojazdu kolejowego w laboratorium badawczym.