approval-for-operation | pl/services/approval-for-operation/

Dopuszczenie do ruchu

Swoim klientom pomagamy nie tylko w uruchamianiu pojazdu, ale również w certyfikacji pojazdu. Oferujemy pomoc również w uzyskaniu potrzebnych certyfikatów u poszczególnych krajowych kolejowych autorytetów certyfikacyjnych. Dzięki bogatemu doświadczeniu wiemy, jak przebiega proces dopuszczania pojazdu do ruchu dla pomyślnej certyfikacji według norm EN, ale również jak przebiega według norm GOST. Ze względu na to, że swoje rozwiązania opracowujemy według najsurowszych wymagań odpowiednich norm, nie mamy problemu z pomyślnym realizowaniem procesu dopuszczania pojazdu do ruchu według obu standardów normalizacyjnych, patrz bogata lista referencji.