services | pl/services/

Usługi

Firma ŠKODA DIGITAL s.r.o. Świadczy kompletne usługi w zakresie sterowania nadrzędnego (TCMS) pojazdów kolejowych. Do jego rozwoju, wprowadzania do eksploatacji, certyfikacji a następnie pomocy technicznej mamy bardzo doświadczony zespół.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że zastosowanie sprawdzonego i niezawodnego s6terowania nadrzędnego (TCMS) pojazdów kolejowych nie obejmuje tylko dostawy urządzeń elektronicznych i odpowiedniego oprogramowania. Z tego powodu postanowiliśmy zapewnić naszym klientom kompleksowe usługi związane z implementacją TCMS. SKODA DIGITAL s.r.o. oferuje kompleksowe rozwiązania, łącznie ze wszystkimi z nimi związanymi usługami, rozwiązania tzw. pod klucz, lub tylko niektóre usługi, których klient potrzebuje.

Ogólny sposób implementacji i eksploatacji TCMS:
Ogólny sposób implementacji i eksploatacji TCMS