trams | pl/products/trams/

Produkty do tramwai

Kompletne rozwiązanie TCMS dla tramwajów

TCMS (Train Control and Management System) dla tramwajów produkcji ŠKODA DIGITAL s.r.o. jest kompletnym i naszym własnym rozwiązaniem sterowania nadrzędnego. Naszym klientom oferujemy nie tylko wszystkie potrzebne komponenty sprzętowe, ale również kompletne funkcjonalne rozwiązanie TCMS, łącznie z oprogramowaniem sterującym, komunikacyjnym, wizualizacyjnym i diagnostycznym, w którym jest implementowana nasza wieloletnia wiedza i doświadczenie. Kompletne rozwiązanie składa się dostawy systemu sterującego i diagnostycznego oraz zapewnienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
Ten rodzaj TCMS zapewnia sterowanie wszystkimi technologiami, które są stosowane w tramwajach. Należy do nich sterowanie napędem trakcyjnym, układem hamulcowym, ochroną przeciwpoślizgową, oraz wszystkimi innymi podsystemami, jak na przykład automatyczne sprzęgi, pantografy, jednostki drzwi, oświetlenie, systemy przeciwpożarowe, ogrzewanie, klimatyzacja, pasażerskie systemy informacyjne, itp. Układ jest z punktu widzenia struktury rozwiązany jako decentralizowany, z dystrybuowanymi jednostkami wejść i wyjść.

TCMS dla tramwajów jest bardzo solidnym i modułowym rozwiązaniem, które można konfigurować na podstawie potrzeb i bliższej specyfikacji klienta. W tym sterowaniu nadrzędnym są też implementowane moduły, które zarządzają sieciami komunikacyjnymi, zdalną diagnostyką i są tu użyte również panele operatorskie HMI własnej produkcji, które zapewniają wizualizację procesów sterowania, diagnostyki i stawów. Ważną właściwością tego rozwiązania jest możliwość redundancyjnego użycia poszczególnych komponentów. Zasilacze i moduły funkcyjne mogą więc pracować w trybie redundancyjnym i w razie awarii któregoś z modułów automatycznie jego funkcję przejmuje moduł redundancyjny.

Nasz TCMS dla tramwajów jest solidnym, bardzo odpornym termicznie sterowaniem nadrzędnym przeznaczonym przede wszystkim do stosowania w ekstremalnych warunkach eksploatacji i klimatycznych przemysłu kolejowego.