metro | pl/products/metro/

Produkty do metra

Kompletne rozwiązanie TCMS dla jednostek metra

TCMS (Train Control and Management System) dla jednostek elektrycznych metra produkcji ŠKODA DIGITAL s.r.o. jest kompletnym i naszym własnym rozwiązaniem sterowania nadrzędnego. Opracowaliśmy go dlatego, abyśmy naszym klientom mogli zaoferować nie tylko wszystkie potrzebne komponenty sprzętowe, ale również kompletne funkcjonalne rozwiązanie TCMS, łącznie z oprogramowaniem sterującym, komunikacyjnym, wizualizacyjnym i diagnostycznym, w którym jest implementowana nasza wieloletnia wiedza i doświadczenie ze zrealizowanych projektów. Kompletne rozwiązanie składa się z dostawy systemu sterującego i diagnostycznego oraz zapewnienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Ten rodzaj TCMS zapewnia sterowanie wszystkimi technologiami, które są stosowane w jednostkach elektrycznych metra. Należy do nich na przykład sterowanie napędem trakcyjnym, silnikami, układami hamulcowymi, ochroną antypoślizgową, oraz wszystkimi innymi podsystemami, jak na przykład automatyczne sprzęgi, pantografy, drzwi, oświetlenie metra, wentylacja, systemy przeciwpożarowe, ogrzewanie, klimatyzacja, itp. Sterowanie nadrzędne tego typu wykonuje polecenia i zapewnia komunikację z maszynistą, personelem pociągu, pasażerami i infrastrukturą liniową. Komunikuje z podsystemami składu i obsługuje lub monitoruje stany urządzeń elektrycznych składu. Dla wyeliminowania opóźnień i naruszeń płynności ruchu układ jest opracowany jako redundancyjny, pracujący w trybie redundancji gorącej. Częścią tego układu TCMS jest też jednostka BPF (blok funkcji pomocniczych) zapewniająca jazdę awaryjną w razie usterki lub zaniku zasilania układu sterowania. Układ jest z punktu widzenia struktury rozwiązany jako decentralizowany, z dystrybuowanymi jednostkami wejść i wyjść.

Nasz TCMS dla jednostek elektrycznych metra jest bardzo solidnym i modułowym rozwiązaniem, które można konfigurować na podstawie potrzeb i bliższej specyfikacji klienta. W tym sterowaniu nadrzędnym są też implementowane moduły, które zarządzają sieciami komunikacyjnymi, zdalną diagnostyką i są tu użyte również panele operatorskie HMI własnej produkcji, które zapewniają wizualizację procesów sterowania i diagnostyki.

Właściwości i niezawodność TCMS produkcji ŠKODA DIGITAL s.r.o., jego komponentów, ale przede wszystkim całego rozwiązania oprogramowania, są sprawdzone w praktyce w wielu typach jeżdżących pojazdów. Nasz TCMS jest solidnym, bardzo odpornym termicznie sterowaniem nadrzędnym przeznaczonym przede wszystkim do stosowania w ekstremalnych warunkach eksploatacji i klimatycznych przemysłu kolejowego.