locomotives | pl/products/locomotives/

Produkty do lokomotyw

Kompletne rozwiązanie TCMS dla lokomotyw elektrycznych i spalinowo-elektrycznych

TCMS (Train Control and Management System) dla lokomotyw elektrycznych i spalinowo-elektrycznych produkcji ŠKODA DIGITAL s.r.o. jest kompletnym i naszym własnym rozwiązaniem sterowania nadrzędnego. Opracowaliśmy je dlatego, abyśmy mogli naszym klientom zaoferować nie tylko wszystkie potrzebne komponenty sprzętowe, ale również abyśmy mogli im zaoferować kompletne funkcjonujące rozwiązania TCMS, łącznie z oprogramowaniem sterującym, komunikacyjnym, wizualizacyjnym i diagnostycznym, w którym jest implementowana nasza wieloletnia wiedza i doświadczenie z wielu zrealizowanych projektów. Kompletne rozwiązanie składa się dostawy systemu sterującego i diagnostycznego oraz zapewnienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Implementacja tego rodzaju sterowania nadrzędnego w ramach modernizacji starszych typów lokomotyw przyczynia się do poprawy efektywności eksploatacji lokomotyw elektrycznych i spalinowo-elektrycznych, wykrywania i szybkiej identyfikacji i prognozowania usterek a tym samym do niższych kosztów utrzymania.

Ten rodzaj TCMS zapewnia sterowanie wszystkimi technologiami, które są stosowane w lokomotywach elektrycznych i spalinowo-elektrycznych. Można wymienić adaptacyjną regulację mocy silnika, regulację generatora, sterowanie silnikami trakcyjnymi, układem hamulcowym, ochroną przeciwpoślizgową, sterowanie i zabezpieczenia wielokrotne, ale także wszystkie ewentualne inne podsystemy, jakimi mogą być automatyczne sprzęgi, oświetlenie lokomotywy, chłodzenie, wentylacja, układ pneumatyczny, układ przeciwpożarowy, ogrzewanie, klimatyzacja, itp. Układ jest z punktu widzenia struktury rozwiązany jako decentralizowany, z dystrybuowanymi jednostkami wejść i wyjść.

TCMS dla lokomotyw elektrycznych i spalinowo-elektrycznych jest bardzo solidnym i modułowym rozwiązaniem, które można konfigurować na podstawie potrzeb i bliższej specyfikacji klienta. W tym sterowaniu nadrzędnym są też implementowane moduły, które zarządzają sieciami komunikacyjnymi, zdalną diagnostyką i są tu użyte również panele operatorskie HMI własnej produkcji, które zapewniają wizualizację procesów sterowania i diagnostyki. Ważną właściwością tego rozwiązania jest możliwość redundancyjnego użycia poszczególnych komponentów. Zasilacze i moduły funkcyjne mogą więc pracować w trybie redundancyjnym i w razie awarii któregoś z modułów automatycznie jego funkcję przejmuje moduł redundancyjny.

Właściwości i niezawodność TCMS produkcji ŠKODA DIGITAL s.r.o., jego komponentów, ale przede wszystkim całego rozwiązania oprogramowania, są sprawdzone w praktyce w wielu typach jeżdżących pojazdów. Nasz TCMS jest solidnym, bardzo odpornym termicznie sterowaniem nadrzędnym, przeznaczonym przede wszystkim do stosowania w ekstremalnych warunkach eksploatacji i klimatycznych przemysłu kolejowego.