emu | pl/products/emu/

Produkty dla EMU

Kompletne rozwiązania TCMS dla kolejowych elektrycznych jednostek osobowych

TCMS (Train Control and Management System) dla kolejowych elektrycznych jednostek osobowych (EMU) produkcji ŠKODA DIGITAL s.r.o. jest kompletnym i naszym własnym rozwiązaniem sterowania nadrzędnego. Opracowaliśmy je dlatego, abyśmy mogli naszym klientom zaoferować nie tylko wszystkie potrzebne komponenty sprzętowe, ale również abyśmy mogli im zaoferować kompletne funkcjonujące rozwiązania TCMS, wraz z oprogramowaniem sterującym, komunikacyjnym, wizualizacyjnym i diagnostycznym, w którym jest implementowana nasza wieloletnia wiedza i doświadczenie z wielu zrealizowanych projektów. Kompletne rozwiązanie składa się dostawy systemu sterującego i diagnostycznego oraz zapewnienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Ten rodzaj TCMS zapewnia sterowanie wszystkimi technologiami, które są stosowane w elektrycznych osobowych pojazdach kolejowych. Należy do nich sterowanie napędem trakcyjnym, silnikami, układami hamulcowymi, ochroną przeciwpoślizgową, sterowanie wielokrotne, oraz wszystkie inne podsystemy, jak na przykład automatyczne sprzęgi, pantografy, drzwi, schody, oświetlenie pociągu, systemy przeciwpożarowe, ogrzewanie, klimatyzacja, ISC – pasażerski system informacyjny, CCTV – system kamerowy, zabezpieczenie pociągu, urządzenia rejestrujące, toalety, itp. Układ jest z punktu widzenia struktury rozwiązany jako decentralizowany, z dystrybuowanymi jednostkami wejść i wyjść.

TCMS dla elektrycznych jednostek osobowych jest bardzo solidnym i modułowym rozwiązaniem, które można konfigurować na podstawie potrzeb i bliższej specyfikacji klienta. W tym sterowaniu nadrzędnym są też implementowane moduły, które zarządzają sieciami komunikacyjnymi, zdalną diagnostyką i są tu użyte również panele operatorskie HMI własnej produkcji, które zapewniają wizualizację procesów sterowania i diagnostyki. Ważną właściwością tego rozwiązania jest możliwość redundancyjnego użycia poszczególnych komponentów. Zasilacze i moduły funkcyjne mogą więc pracować w trybie redundancyjnym i w razie awarii któregoś z modułów automatycznie jego funkcję przejmuje moduł redundancyjny.

Właściwości i niezawodność TCMS produkcji ŠKODA DIGITAL s.r.o., jego komponentów, ale przede wszystkim całego rozwiązania oprogramowania, są sprawdzone w praktyce w wielu typach jeżdżących pojazdów. Nasz TCMS jest solidnym, bardzo odpornym termicznie sterowaniem nadrzędnym przeznaczonym przede wszystkim do stosowania w ekstremalnych warunkach eksploatacji i klimatycznych przemysłu kolejowego.