coaches | pl/products/coaches/

Produkty dla wagonów osobowych

Kompletne rozwiązanie TCMS dla osobowych wagonów kolejowych

Kompletne rozwiązanie TCMS dla osobowych wagonów kolejowych

TCMS (Train Control and Management System) dla osobowych wagonów kolejowych produkcji ŠKODA DIGITAL s.r.o. jest kompletnym i naszym własnym rozwiązaniem sterowania nadrzędnego. Naszym klientom zapewniamy nie tylko wszystkie potrzebne komponenty sprzętowe, ale oferujemy również funkcjonalne rozwiązanie TCMS, łącznie z oprogramowaniem sterującym, komunikacyjnym, wizualizacyjnym i diagnostycznym, w którym jest implementowana nasza wieloletnia wiedza i doświadczenie. Kompletne rozwiązanie składa się dostawy systemu sterującego i diagnostycznego oraz zapewnienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Ten rodzaj TCMS zapewnia sterowanie wszystkimi technologiami, które są stosowane w osobowych wagonach kolejowych. Należy do nich sterowanie centralnym źródłem energii, systemem informacyjnym dla pasażerów, drzwiami, schodami, oświetleniem wozu, systemem przeciwpożarowym, ogrzewaniem, klimatyzacją, toaletami, oraz z punktu widzenia pociągu, również interfejsem komunikacyjnym komunikacji między wozowej WTB (UIC - Gateway). Układ jest z punktu widzenia struktury rozwiązany jako decentralizowany, z dystrybuowanymi jednostkami wejść i wyjść.

Nasz TCMS dla osobowych wagonów kolejowych jest rozwiązaniem modułowym, które można konfigurować na podstawie potrzeb i bliższej specyfikacji klienta. W tym rozwiązaniu nadrzędnym są implementowane również moduły, które zarządzają sieciami komunikacyjnymi, zdalną diagnostyką i mogą tu być użyte również panele operatorskie HMI własnej produkcji, które zapewniają wizualizację procesów sterowania, diagnostyki i stanów. Układ może być wyposażony w komponenty redundancyjne. Zasilacze i moduły funkcyjne mogą więc pracować w trybie redundancyjnym i w razie awarii któregoś z modułów automatycznie jego funkcję przejmuje moduł redundancyjny.

Nasz TCMS dla osobowych wagonów kolejowych jest solidnym, bardzo odpornym termicznie sterowaniem nadrzędnym przeznaczonym przede wszystkim do stosowania w ekstremalnych warunkach eksploatacji i klimatycznych przemysłu kolejowego.