products | pl/products/

Produkty

Oferujemy kompleksowe i nasze własne rozwiązania sterowania nadrzędnego (TCMS) pojazdów kolejowych. Te rozwiązania zawierają komponenty sterujące, komunikacyjne, wizualizacyjne i diagnostyczne, z uwzględnieniem oprogramowania. Wszelkie oprogramowanie poszczególnych rozwiązań jest zawsze opracowane na miarę dla danego typu pojazdu kolejowego. Oczywistością naszych konkretnych dostaw jest dostosowanie całego rozwiązania do specyfikacji technicznych danego pojazdu kolejowego i konkretnych potrzeb klienta. Na podstawie potrzeb klienta rozwiązania te mogą też obejmować czynności utrzymania planowanego i awaryjnego. We wszystkich rozwiązaniach jest implementowana nasza wieloletnia wiedza i doświadczenie z wielu zrealizowanych projektów.