news | pl/news/

Nowości i aktualności

INFORMACJA O ZMIANIE NAZWY PRZEDSIĘBIORSTWA

Szanowni kontrahenci,

niniejszym informujemy, że w dniu 01.07.2019r. została zmieniona nazwa przedsiębiorstwa LOKEL s.r.o na ŠKODA DIGITAL s.r.o. Wszystkie pozostałe dane, takie jak siedziba, numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa (IČO), numer NIP VAT (DIČ), numery rachunków bankowych, adresy mailowe, pozostają bez zmian.

Zmiana nazwy przedsiębiorstwa w żaden sposób nie wpływa na prawa i zobowiązania naszej firmy w stosunku do kontrahentów, ani na prawa i zobowiązania kontrahentów w stosunku do naszej firmy.

Wszelka nowa korespondencja w sprawach handlowych, zamówienia, faktury, płatności, nowe umowy lub zmiany obowiązujących umów oraz wszelkie inne czynności podejmowane między naszą firmą a Państwem będą od wyżej wymienionej daty realizowane pod nową nazwą przedsiębiorstwa.
W związku z tym prosimy Państwa o podawanie od tej pory na wszelkich dokumentach handlowych nowej nazwy przedsiębiorstwa.
Dziękujemy bardzo za zrozumienie i współpracę.

Z poważaniem,

ŠKODA DIGITAL s.r.o. (dotąd LOKEL s.r.o.)