news | pl/news/

Nowości i aktualności

TRAKO 2019, Gdaňsk

Drodzy partnerzy biznesowi,serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targach TRAKO 2019, które odbędą się w dniach 24-27.9.2019 w Gdańsku. Nasz numer stoiska to C71 i można go znaleźć w ...

czytaj dalej

INFORMACJA O ZMIANIE NAZWY PRZEDSIĘBIORSTWA

Szanowni kontrahenci,niniejszym informujemy, że w dniu 01.07.2019r. została zmieniona nazwa przedsiębiorstwa LOKEL s.r.o na ŠKODA DIGITAL s.r.o. Wszystkie pozostałe dane, takie jak siedziba, numer ide...

czytaj dalej

ŚKODA DIGITAL s.r.o. rzpoczyna działalność

Firma ŠKODA DIGITAL s.r.o. rozpoczęła działalność 1 lipca 2019 r. Firma została utworzona przez połączenie kilku zespołów rozwoju firm ŠKODA Transportation, a.s. i LOKEL s.r.o. ŠKODA DIGITAL s.r.o. to...

czytaj dalej