mission-vision-and-values | pl/about-us/mission-vision-and-values/

Posłannictwo, wizje, wartości

Posłannictwem firmy ŠKODA DIGITAL s.r.o. jest bycie długotrwałym partnerem swoich klientów, dostawców i partnerów w zakresie rozwoju i realizacji technologii sterowania pojazdów kolejowych, oraz usług związanych z ich implementacją.

Chcemy i mamy siłę na to, abyśmy byli użyteczną i prosperującą firmą, która jest w stanie rozwiązywać kluczowe problemy i potrzeby swoich klientów i być z nimi również w złych czasach.

Innowacje, stabilność, wartości

Innowacje są kamieniem węgielnym naszej konkurencyjności. Do badań i rozwoju oraz innowacji długoterminowo inwestujemy środki z własnych zasobów. W dziale badawczo-rozwojowym zatrudniamy najlepszych specjalistów. Ich praca nieustannie posuwa nasze istniejące rozwiązania do przodu, co jest niezbędnym warunkiem powstawania nowych nowoczesnych technologii i rozwiązań.

ŠKODA DIGITAL s.r.o. wybrał następujące podstawowe filary własnego rozwoju:

  • Rozwój własnych kwalifikacji
  • Dbałość o pracowników
  • Wspieranie nauki i innowacji
  • Etyka działalności przedsiębiorczej
  • Długoterminowe strategie

Co jest dla nas ważne i co uważamy za nasze najcenniejsze aktywa:

  • Zadowolony klient
  • Pracownicy
  • Wiedza
  • Produkty
  • Marka

Naszą stabilność ekonomiczną potwierdza fakt, że już od 1994 roku potrafimy lansować swoje rozwiązania, dostarczać i utrzymywać nie tylko na rynku krajowym, ale w następnych 10 krajach Europy i Azji.

Produkty

Odpowiedzialność społeczna jest dla firmy  jednym z głównych priorytetów. Celem firmy jest oferowanie zaawansowanych technologicznie rozwiązań do sterowania pojazdami kolejowymi, które mają zasadniczy wpływ na jakość transportu i które wspierają trwały rozwój. Precyzyjne, skuteczne i efektywne układy sterowania pojazdów kolejowych są niezbędne dla zapewnienia doskonałego funkcjonowania i mają znaczący wpływ również na rozwój gospodarczy, rozwój społeczeństwa i środowisko.

Nasze rozwiązania są przeznaczone dla producentów, modernizatorów, zakładów naprawczych i użytkowników pojazdów kolejowych, oraz dla producentów podsystemów tych pojazdów.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszyscy mają w życie szczęściu i jednakowy start. Z tego powodu postanowiliśmy co roku wspierać finansowo przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Mobilní Hospic Ondrášek.