certification | pl/about-us/certification/

ŠKODA DIGITAL s.r.o. i certyfikacja

Spółka ŠKODA DIGITAL s.r.o. posiada system zarządzania jakością zgodny ze standardem EN ISO 9001:2015 do rozwoju, projekcji, produkcji, instalacji i serwisowania systemów sterowania i systemów informacyjnych dla taboru kolejowego. Wydawcą certyfikatu jest spółka TÜV NORD, jeden z najbardziej znaczących autorytetów certyfikujących na kontynencie europejskim, ale także w skali globalnej.

Wszystkie produkty naszej firmy są certyfikowane według obowiązujących norm dla przewozów kolejowych.