about-us | pl/about-us/

Informacje o firmie

ŠKODA DIGITAL s.r.o.  jest uznawanym producentem i dostawcą własnych rozwiązań w branży układów sterowania pojazdów kolejowych. W tej branży zajmujemy się rozwojem, produkcją, projektowaniem, implementacją, doradztwem i serwisem modułowego sterowania nadrzędnego i innych urządzeń elektronicznych.

W nowoczesnym pojeździe szynowym jest zainstalowanych wiele inteligentnych systemów, które posiadają własny układ sterowania lub jednostkę sterującą. Tyto systemy jednak nie pracują odizolowane, ale swoje funkcje realizują we współpracy z nadrzędnym układem sterowania, w świecie oznaczanym TCMS (Train Control & Management System). TCMS zapewnia prawidłowe funkcjonowanie wszystkich podsystemów na poziomie pojazdu jako całości i na poziomie całego składu pociągu. Dlatego zasłużenie jest nazywany „mózgiem“ całego składu pociągu. Poszczególne komponenty TCMS produkcji ŠKODA DIGITAL s.r.o. umożliwiają w pojazdach kolejowych zapewnianie funkcji sterowania, komunikacyjnych, wizualizacyjnych i diagnostycznych. Oczywistością jest też gromadzenie wszystkich wymaganych danych o poszczególnych zastosowanych podsystemach.

Podstawową zasadą naszej pracy są prawidłowo zarządzane projekty i wyborna znajomość procesów w branży sterowania pojazdami kolejowymi. U każdego klienta indywidualnie i starannie analizujemy jego potrzeby. Następnie dobieramy takie metody i czynności, aby wynikiem było rozwiązanie, z którego klient będzie maksymalnie zadowolony. W naszej pracy wykorzystujemy bogate doświadczenie naszych specjalistów i know-how sprawdzone w międzynarodowym środowisku. W przybliżeniu 1000 pojazdów kolejowych na terytorium Europy i Azji jest sterowanych przez nasze rozwiązania. Do ich rozwoju, produkcji, wprowadzania do eksploatacji i następnie pomocy technicznej mamy bardzo doświadczony zespół.