pl | pl/

ŠKODA DIGITAL s.r.o. - układy sterowania pojazdów szynowych

ŠKODA DIGITAL s.r.o. to nowoczesny ośrodek rozwoju w dziedzinie digitalizacji i SMART technologii dla pojazdów kolejowych grupy ŠKODA TRANSPORTATION. Elastyczną reakcją na potrzeby klientów przyspieszamy rozwój i kierujemy grupę ŠKODA TRANSPORTATION naprzeciw nowym technologiom trzeciego tysiąclecia. Zadaniem firmy jest zapewnienie niezależności grupy ŠKODA TRANSPORTATION w dziedzinie rozwoju, produkcji i serwisu TCMS (Train Control and Management System) oraz systemów diagnostycznych i multimedialnych.

We współczesnych pojazdach szynowych jest zainstalowanych wiele nowoczesnych i „inteligentnych” technologii, które posiadają własny układ sterowania lub jednostkę sterującą. Systemy te nie pracują jednak oddzielnie, ale realizują swoje funkcje we współpracy z nadrzędnym układem sterowania, w świecie oznaczanym TCMS (Train Control & Management System). TCMS zapewnia prawidłowe funkcjonowanie wszystkich podsystemów na poziomie pojazdu jako całości i na poziomie całego składu pociągu. Dlatego zasłużenie jest nazywany „mózgiem“ całego składu pociągu. Poszczególne komponenty TCMS produkcji ŠKODA DIGITAL s.r.o. umożliwiają w pojazdach kolejowych zapewnienie funkcji sterowania, funkcji komunikacyjnych, wizualizacyjnych i diagnostycznych. Oczywistością jest też gromadzenie wszystkich wymaganych danych o poszczególnych zastosowanych podsystemach.

Podstawową zasadą naszej pracy są prawidłowo zarządzane projekty i bardzo dobra znajomość procesów w branży sterowania pojazdami kolejowymi. U każdego klienta i w jego konkretnym projekcie indywidualnie i starannie analizujemy jego potrzeby. Następnie dobieramy takie metody i czynności, aby wynikiem było rozwiązanie, z którego klient będzie maksymalnie zadowolony. W naszej pracy wykorzystujemy bogate doświadczenie naszych specjalistów i know-how sprawdzone w międzynarodowym środowisku. Mnóstwo pojazdów kolejowych na całym świecie sterowane jest naszymi rozwiązaniami. Do ich rozwoju, produkcji, wprowadzania do eksploatacji i następnego wsparcia technicznego mamy bardzo doświadczony zespół.

Komplexní nabídka

KOMPLEKSOWA OFERTA

Projektujemy i produkujemy układy sterowania oraz systemy diagnostyczne i multimedialne pojazdów kolejowych. W tej branży opracowujemy kompleksowe projekty, dostarczamy całościowe rozwiązania i świadczymy z nimi związane usługi.

Vlastní know how

WŁASNA MYŚL TECHNICZNA

Dostarczane przez nas wyroby i rozwiązania są naszymi własnymi rozwiązaniami opartymi na wieloletniej wiedzy i doświadczeniu zdobytym podczas realizacji licznych projektów w Europie i Azji.

Flexibilní řešení

ELASTYCZNE ROZWIĄZANIA

Oferujemy solidne, modułowe i elastyczne rozwiązania, które można konfigurować na podstawie potrzeb i bliższej specyfikacji klienta.

Nowości

Referencje