Ochranna osobních údajů

Společnost ŠKODA DIGITAL s.r.o. dodržuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU.

Více informací