Informace o společnosti

ŠKODA DIGITAL s.r.o. je moderní nezávislé vývojové centrum v oblasti digitalizace a SMART technologií pro vozidla skupiny ŠKODA TRANSPORTATION. Pružnou reakcí na potřeby klientů urychlujeme vývoj a posouváme skupinu ŠKODA TRANSPORTATION vstříc moderním technologiím nového tisíciletí. Úlohou firmy je zajištění nezávislosti skupiny ŠKODA TRANSPORTATION v oblasti vývoje, výroby a servisu TCMS (Train Control and Management System), diagnostických a multimediálních systémů.

V současných kolejových vozidlech je nainstalováno mnoho moderních a „inteligentních“ technologií, které jsou vybaveny vlastním řídicím systémem nebo řídicí jednotkou. Tyto systémy ovšem nepracují izolovaně, ale své funkce realizují ve spolupráci se systémem nadřazeného řízení, ve světě označované jako TCMS (Train Control & Management System). TCMS zajišťuje správnou funkci všech subsystémů na úrovni vozidla jako celku a na úrovni celé vlakové soupravy. Je proto právem označován „mozkem“ celé drážní soupravy. Jednotlivé komponenty TCMS z produkce ŠKODA DIGITAL s.r.o. umožňují v drážních vozidlech zabezpečit řídicí, komunikační, vizualizační a diagnostické funkce. Samozřejmostí je i sběr všech požadovaných dat o jednotlivých nasazených subsystémech.

Základním principem naší práce jsou kvalitně řízené projekty a výborná znalost procesů v oboru řízení drážních vozidel. U každého zákazníka a jeho konkrétního projektu individuálně a pečlivě analyzujeme jeho potřeby. Následně zvolíme takové postupy a činnosti, aby výsledkem bylo řešení, se kterým bude zákazník maximálně spokojen. V naší práci využíváme bohaté zkušenosti našich odborníků a know-how prověřené v mezinárodním prostředí. Mnoho vozidel v celém světě je řízeno našimi řešeními. Pro jejich vývoj, výrobu, nasazení a následnou podporu máme velmi zkušený tým.

Oznámení o fúzi společnosti ŠKODA RAIL s.r.o. se společností ŠKODA DIGITAL s.r.o.

Dne 1. ledna 2021 došlo k účinnosti fúze sloučením obchodních společností

 • ŠKODA RAIL s.r.o., IČO: 058 22 149,
  se sídlem Emila Škody 2922/1, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň,
  jako zanikající společnosti
  a
 • ŠKODA DIGITAL s.r.o., IČO: 626 23 753,
  se sídlem Moravská 797/85, Hrabůvka, 700 30 Ostrava,
  jako nástupnické společnosti.

V důsledku výše uvedeného došlo k zániku společnosti ŠKODA RAIL s.r.o. bez likvidace a přechodu jejího jmění, práv a povinností, pohledávek a závazků na nástupnickou společnost ŠKODA DIGITAL s.r.o.

Detailnější informace o fúzi sloučením společností ŠKODA RAIL s.r.o. a ŠKODA DIGITAL s.r.o. naleznete v dokumentu Oznámení o účinnosti fúze