Aktuality

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ NÁZVU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás informovat, že dne 1. 7. 2019 došlo ke změně názvu obchodní společnosti LOKEL s.r.o.  na ŠKODA DIGITAL s.r.o. Veškeré ostatní skutečnosti, jako je sídlo společnosti, IČO, DIČ a čísla bankovních účtů, zůstávají nezměněny. 

Změna názvu obchodní společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše společnost vůči obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší společnosti. 

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, zadávání plateb, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší společností a Vámi budou od uvedeného data realizována pod novým názvem obchodní společnosti.
Dovolujeme si Vás proto požádat, aby veškeré obchodní listiny již byly vystavovány s uvedením nového názvu obchodní společnosti. 
Velice Vám děkujeme za pochopení a spolupráci. 

S úctou,

vedení společnosti ŠKODA DIGITAL s.r.o. (dříve LOKEL s.r.o.)