Aktuality

Fúze sloučením ŠKODA RAIL se ŠKODA DIGITAL

Dne 1. ledna 2021 došlo k účinnosti fúze sloučením obchodních společností ŠKODA RAIL s.r.o., IČO: 058 22 149, se sídlem Emila Škody 2922/1, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, jako zanikající společnosti a ŠKODA DIGITAL s.r.o., IČO: 626 23 753, se sídlem Moravská 797/85, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, jako nástupnické společnosti.

V důsledku výše uvedeného došlo k zániku společnosti ŠKODA RAIL s.r.o. bez likvidace a přechodu jejího jmění, práv a povinností, pohledávek a závazků na nástupnickou společnost ŠKODA DIGITAL s.r.o.

Detailnější informace o fúzi sloučením společností ŠKODA RAIL s.r.o. a ŠKODA DIGITAL s.r.o. naleznete v dokumentu Oznámení o účinnosti fúze